Apie mus

UAB RYTERNA MODUL  specializuojasi modulinių pastatų, konteinerių ir mobiliųjų statinių gamyboje. Padalinyje dirba 160 kvalifikuotų specialistų, turinčių patirtį verslo,  projektavimo, gamybos bei pardavimų srityse.

Kasmet besiplėsdami skiriame didelį dėmesį žmonių kvalifikacijos kėlimui Lietuvoje bei užsienyje. Pagal poreikį didiname savo gamybinę bazę, priimame naujų sričių specialistus, diegiame naujoves  bei kokybės kontrolės sistemas. 2015 metais Rmodul gamybiniai plotai padidėjo iki 7000 m2, o gamybinis pajėgumas – 1200 modulių per metus.

Sukaupta patirtis, kvalifikuoti darbuotojai, gamybinė bazė leidžia projektuoti ir gaminti aukštos kokybės     gaminius, atitinkančius Europos standartus. Įmonė dirba pagal ISO 9001 EN standartą, o suvirinimo darbus atlieka pagal EN 1090-1:2009+A1:2011 standartą. Tiekiame savo gaminius  per  savo padalinius ar įgaliotuosius atstovus į Lietuvą, Didžiają Britaniją, Suomiją, Švediją, Norvegiją,Vokietiją,Belgiją, Rusiją, Baltarusiją . Šiose rinkose UAB Ryterna dirba daugiau kaip 12 metų, todėl turime patikimų ir lojalių klientų bei partnerių.

Ryterna modul, UAB yra Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmų Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje (AHK) narys. AHK priklauso pasauliniam vokiečių užsienio prekybos rūmų tinklui bei vienija daugiau nei 460 narių trijose Baltijos valstybėse. AHK biurai įsikūrę Vilniuje, Rygoje ir Taline.

Mūsų privalumai:

 • lankstus požiūris;
 • dideli gamybiniai pajėgumai;
 • patikimi partneriai, tiekiantys mums sertifikuotus gaminius;
 • ilgametė darbo su užsienio partneriais patirtis;
 • gaminiai atitinkantys Europos standartus;
 • konteinerių rėmas suvirintas, todėl moduliai tvirti ir ilgaamžiai;
 • rėmams gaminti naudojamas 3-4 mm lakštinis plienas;
 • galimybė rinktis tarp standartinių ar vienetinių modulių;
 • į užklausimą apie pagaminimą ir tiekimą atsakome per 24 valandas;
 • gaminius galime pristatyti visoje Europoje;
 • atliekame montavimo-demontavimo, modernizavimo bei remonto darbus.

 

APLINKOS APSAUGA

Dirbdami gamybos sektoriuje mes esame atsakingi ne tik už tai ką pagaminame, bet ir tai kokį poveikį mus supančiai aplinkai padarome.

Būtent todėl mes išsikėlėme tikslus skirtus tausoti mus supančią aplinką:

 • Mažinti oro taršą, diegti naujas, švaresnės gamybos technologijas.
 • Saugoti aplinką, mažinant atliekų ir teršalų kiekį.
 • Racionaliai naudoti žaliavas, medžiagas ir energiją.
 • Valdyti naudojamų žaliavų ir medžiagų poveikį aplinkai.
 • Atsakingai rūšiuoti ir pristatyti perdirbimui visas įmanomas gamybines ir negamybines atliekas
 • Stebėti ir vertinti esamą įtaką aplinkai, nuolat ją mažinti
 • Renkantis tiekėjus, pirmenybę teikti įdiegusiems aplinkos apsaugos vadybos sistemas.
 • Dirbant su rangovais ir subrangovais, reikalauti iš jų laikytis įmonėje galiojančių aplinkosaugos reikalavimų.

Ši bendrovės aplinkos apsaugos politika yra pagrindas aplinkosaugos tikslams pasiekti. Bendrovės vadovybė imasi atsakomybės už šios aplinkos apsaugos politikos įgyvendinimą ir ragina visus darbuotojus sutelkti pastangas nustatytiems tikslams pasiekti.

KOKYBĖS POLITIKA

„Ryterna modul“  sėkmingai dirba pagal sertifikuotą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią standarto ISO 9001 reikalavimus. Sistemingas ir nuolatinis darbas siekiant užtikrinti gaminių kokybę, lemia kas met didėjančius užsakymų ir naujų klientų srautus.

Mūsų pagrindiniai kokybės politikos principai:

 1. Ugdyti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už savo darbo ir produktų kokybę.
 2. Tobulinti darbuotojų atlyginimo sistemą, įvertinančią darbo rezultatus ir atsakomybę už produktų kokybę.
 3. Tobulinti ir modernizuoti modulių gamybos technologiją.
 4. Sistemingai kelti darbuotojų kvalifikaciją.
 5. Sudaryti sąlygas darbuotojams našiai dirbti, užtikrinant socialines garantijas ir geranorišką savitarpio supratimo atmosferą.
 6. Reikalauti iš tiekėjų tiekti kokybiškus ir atitinkančius nustatytus reikalavimus produktus.
 7. Nuolat gerinti kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą pagal LST EN ISO 9001:2001 standarto reikalavimus.

Sistema padeda ištirti ir panaikinti neatitiktinių produktų atsiradimo priežastis. Jos šalinamos, kad neatitikimai nepasikartotų, visos pretenzijos dėl modulinių pastatų kokybės registruojamos, analizuojamos, ieškoma sprendimų, kontroliuojamas jų įgyvendinimas.

Siekdami užtikrinti nepriekaištingą gaminių kokybę ir ilgaamžiškumą virinimo procese mes remiamės LST EN 1090-2: 2008 standartu, taip užtikrindami ne tik suvirinimo taškų kokybę, bet  tuo pačiu ir garantuodami viso gaminio patvarumą ir rėmo ar konstrukcinės dalies standumą.

Įmonės vadovai ir visi darbuotojai nuolat rūpinasi produkcijos kokybe – tai yra neatsiejama mūsų veiklos dalis. Įmonės vadovybė įsipareigoja:

 • Propaguoti kokybės politiką bendrovėje.
 • Pripažinti darbuotojų nuopelnus, kūrybinę iniciatyvą ir skatinti juos siekti aukštesnių rezultatų.
 • Sudaryti sąlygas praktiškai naudingų idėjų ir pasiūlymų realizavimui.
 • Kasmet peržiūrėti kokybės politiką.
   

ENERGETIKOS POLITIKA

UAB „Ryterna modul“  siekdama tausoti gamtinius resursus ir padaryti kuo mažiau žalos mus supančiai aplinkai, naudoja energetikos vadybos sistemos principus pagal kuriuos:

 • sistemingai yra įvertinamas energijos suvartojimas;
 • yra sužymimi energijos srautai su nuolat atnaujinamais duomenimis;
 • yra planuojamos ir įgyvendinamos energijos taupymo priemonės;
 • periodiškai yra įvertinami energijos taupymo rezultatai;
 • pastoviai yra planuojama bei papildoma efektyvaus energijos naudojimo gerinimo veikla.

Įgyvendinami ir laikydamis aukščiau išvardytų principų, mes tikimės, kad taip sumažinsime savo energetinės taršos rodiklius, o tai mums leis ne tik gyventi švaresnėje aplinkoje, bet ir padarys mus patrauklesniais gamintojais modulinių pastatų rinkoje.

Mūsų klientai