Moduliai atitinkantys REI60 priešgaisrinius reikalvimus

Mes džiaugiamės nuolat tobulėdami ir galėdami savo klientams pasiūlyti vis kažką naujo. Mes ištobulinome savo gaminamų modulių technologiją ir nuošiol galime jums pasiūlyti modulius kurie atitinka REI60 ugniai atsaprumo sąlygas. Kas yra REI60?

R = Apkrova. Laikotarpis per kurį strukturiniai elementai išlieka nepakite ir gali išlaikyti esmą apkrovą esant normaliai ugnies plitimo fazei.

E = Vientisumas (Integrity). Laikotarpis per kurį struktūriniai elementai išlaiko savo vientisumą (neskeldėja ir pan.)  esant gaisrui ar cirkuliuojant karštoms dujoms.

I = Izoliacija.Laikotarpis per kurį esant gaisrui šaltoji struktūrinio elemnto pusė (pvz. sienos) pasiekia 140 ⁰C.

60 = Laikotarpis minutėmis

 

Taigi REI60 reiškia, kad statinys/modulis atlaikys jam numatytas apkrovas, išlaikys struktūrinį vientisumą ir izoliuos gaisro židinį (nepraleis karščio į išorę) visas 60 minučių.

 

Rmodul.com

rmodul.com

Jeigu manote, kad tokios klasės atsparumas jums nėra aktualus, mes galime pasiūlyti ir žemesnio ugniai atsparumo lygio modulius.

 

Mūsų klientai