Įsipareigoję kokybei

Įsipareigoję kokybei

Nuolat sistemingai dirbame siekdami užtikrinti gaminių kokybę, todėl kasmet galime džiaugtis didėjančiu užsakymų ir naujų klientų srautu.

Siekdami užtikrinti darbo ir paslaugų kokybę:

  1. ugdome darbuotojų asmeninę atsakomybę
  2. reguliariai keliame jų kvalifikaciją;
  3. sudarome jiems sąlygas našiai ir ramiai dirbti geranoriškoje aplinkoje;
  4. skatiname iniciatyvumą ir aukštesnių rezultatų siekimą;
  5. sudarome sąlygas praktiškai įgyvendinti idėjas ir pasiūlymus;
  6. atlygio sistemą siejame su darbo rezultatais ir produktų kokybe;
  7. tobuliname ir modernizuojame modulių gamybos technologiją;
  8. reikalaujame iš tiekėjų pristatyti tik atitinkančius standartus produktus;
  9. nuolat vertiname kiekvieno projekto vykdymą ir naudojamus produktus;
  10.  analizuojame visas klientų pretenzijas ir ieškome joms sprendimų.

Tik sistemingas ir kryptingas darbas vardan kokybės leidžia mums užsitarnauti klientų pasitikėjimą ir pagarbą. Tai – mūsų veiklos pagrindas.

Esame sertifikuoti pagal ISO 9001:2015 - kokybės vadybos standartą (politika)

Ryterna modul ISO 9001