Saugantys aplinką

Saugantys aplinką

Mūsų Žaliasis Kursas

Esame atsakingi ne tik už tai ką pagaminame, bet ir tai kokį poveikį darome mus supančiai aplinkai.

Tausodami mus supančią aplinką:

1. mažiname oro taršą ir diegiame naujas švaresnės gamybos technologijas;
2. mažiname atliekų ir teršalų kiekį;
3. racionaliai naudojame žaliavas, medžiagas ir energiją;
4. valdome naudojamų žaliavų ir medžiagų poveikį aplinkai;
5. atsakingai rūšiuojame ir pristatome perdirbimui visas atliekas;
6. stebime ir vertiname esamą įtaką aplinkai, nuolat ją mažiname;
7. pirmenybę teikiame aplinką saugantiems tiekėjams.

Savo tikslų siekiame visi kartu – tai raginame daryti visus darbuotojus, o taip pat ir mūsų verslo partnerius. Iš jų reikalaujame laikytis tokių pačių principų, kaip ir mes. Dirbame pagal ISO 14001:2015

Susipažinkite su mūsų politika