NATO/Kariuomenei

Įvairios paskirties statiniai reikalingi ne tik civiliams, bet ir kariškiams. Mes esame sertifikuoti/aprobuoti Lietuvos Ūkio ministro įsakymu dirbti su NATO paskirties objektais. Būtent dėl to galime pasiūlyti specialiosios paskirties dariniams, ginkluotosioms pajėgoms ar kitų kariuomenės padalinių veiklai modulinę statybą.

Kareivinės, kiti karių apgyvendinimo paskirties statiniai, apsaugos postai ar net vadavietės – visa tai galime pastatyti iš modulių. Esame pasiruošę pasiūlyti įvairiausių šių statinių variantų ir taip išpildyti kariuomenės poreikius.

Šie statiniai atitinka NATO keliamus standartus. Mūsų pastatytose gyvenamosios paskirties patalpose įsikūręs vienas iš Lietuvos kariuomenės padalinių.

Kontaktai
Susisiekite su mumis konsultacijai

Kontaktai konsultacijoms

Tel.: +370 37 491016
Paštas: info@rmodul.lt
Siųsti