ES projektai

ES projektai

Įgyvendinti projektai:

PROJEKTAS Nr.1

UAB „Ryterna Modul“ – viena iš moderniausių modulinių pastatų, konteinerių ir mobiliųjų statinių gamybos kompanijų Lietuvoje, 2020 m. lapkričio mėn. sėkmingai įgyvendino investicinį projektą Aplinkosauginių technologijų diegimas UAB „Ryterna modul“ ir taršos mažinimas“, finansavimo ir priežiūros sutarties Nr.LAAIF-S-36(2019), kurį iš dalies finansuoja biudžetinė įstaiga Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (LAAIF), administruoja Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA). Projekto įgyvendinimui skirtas 97 568,27 Eur finansavimas.

UAB „Ryterna Modul“, dalinai finansuojant Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo lėšomis, įdiegė technologinę įrangą, kurios dėka įmonėje iki minimumo sumažintas į aplinką išmetamų pavojingų teršalų. susidarančių metalų apdirbimo technologinių operacijų metu, kiekis. Projekto įrangos pagalba mažinama pavojingų medžiagų kaupimosi gyvuosiuose organizmuose grėsmė bei neigiamas poveikis žmonių sveikatai, sukurtos prielaidos darbuotojų darbo sąlygų gerėjimui. Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo skirta parama įmonei leido įdiegti pažangią įrangą, darbas kuria leis ne tik prisidėti prie švaresnės aplinkos kūrimo, bet ir padidins įmonės konkurencingumą bei produktyvumą šalies ir tarptautiniu mastu, bus vykdomos pagrindinės visų lygių aplinkosaugos direktyvose bei kituose norminiuose aktuose keliamos užduotys – imtis visų galimų ir ekonomiškai pateisinamų priemonių teršalų kiekiui bei neigiamam poveikiui visuomenės sveikatai ir aplinkai mažinti, kurti ir diegti tausiąsias technologijas, taupyti gamtos išteklius, imtis modernių efektyvių išteklių naudojimo sprendimų, atsižvelgiant į ilgalaikę gamtinių ekosistemų ir verslo (žmonių) poreikius.

PROJEKTAS Nr.2

ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ DIEGIMAS